مدار زیر یک مدار ساده گیرنده IR  است که به پورت سریال کامپیوتر وصل می شود.  مدار های زیادی از این دست وجود دارد اما این مدار دو مزیت ویژه دارد:
1-     یکی استفاده از میکرو کنترلر AVR بجای PIC.
2-     استفاده از MAX232 برای تولید سیگنال RS232.
مزیت دوم زمانی بیشتر حس می شود که بخواهیم از این مدار در فاصله ای دورتر از کامپیوتر استفاده کنیم .

این مدار می تواند سیگنال IR را از طریق پورت کیبورد و یا ماوس و یا یک پورت PS2 استفاده نشده استفاده کرد. اگر از این مدار در فاصله ای دورتر از کامپیوتر استفاده کنیم میبایست از یک منبع تغذیه خارجی استفاده کنیم.
این مدار با سرعت  19200کار می کند.

 

 

به ابن نکته توجه کنید که گونه های مختلفی از MAX232 وجود دارد که می بایست برای انتخاب خازن مناسب به datasheet مربوطه مراجعه کرد. همچنین یک نوع از این IC وجود دارد که دیگر نیازی به قرار دادن خازن وجود ندارد. منتها قیمت آن نسبت به بقیه گران تر است.

 نرم افزار این مدار