نمایشگرهای LCD که بر اساس درایور مدل HD44780 شرکت هیتاچی کار می کنند هم عمومی هستند و هم ارزان. این نمایشگرها از یک واسط مشترک برای دستیابی به کاراکترها استفاده می کنند، یک BUS 8 بیتی با آدرس دهی و کلاک ساده.HD44780 همچنین دارای یک مد 4 بیتی نیز می باشد به صورتی که Data و فرمان، به صورت یک Nibble انتقال پیدا می کند.

شما زمانی که در میکرو، 8 بیت و یا حتی 4 بیت خالی برای راه اندازی LCD ندارید، چه می کنید؟ این مطلب به شما کمک می کند تا بتوانید یک LCD را از طریق HD44780 و تنها با استفاده از 3 بیت کنترل نمایید.

سخت افزار:

 این مدار تنها به یک شیفت رجیستر 8 بیتی یعنی 74HC116 نیاز دارد.

از AVR تنها 3 پین نیاز هست:

بیتPORTB.5 (LCDE): که به پین E (E Clock )ماژول LCD متصل می شود.

بیتPORTB.6 (LCDDat): که به پین RS (Register Select) ماژول LCD و همچنین به دو پین A و B ماژول 74HC164 متصل می شود.

بیتPORTB.7 (LCDClk): که به پین CLK ماژول 74HC164 متصل می شود.

 

البته ازامی به استفاده از پورت B نیست و از هر پورت دیگری نیز می توان استفاده نمود. همچنین بهتر است از یک خازن 0.1uf بین زمین و +5V استفاده نمایید.

 

 

کد برنامه:

 

کد این برنامه بسیار ساده است. این کد بیتهای مر بوط به پورت LCD را آماده کرده و قبل از اینکه وارد حلقه بی نهایت شود کلمه “Hello World” را یک بار نمایش می دهد.

 

برای Load کردن یک کاراکتر 8 بیتی یا فرمان LCD به 74HC164 ، کد یک بایت را بیت به بیت از طریق بیت شماره 6 پورت B شیفت می دهد. توسط بیت 7 پورت B و یک و صفر شدن آن 74HC164 کلاک می خورد. دیتا در لبه بالای کلاک Latch می شود، سپس بیت دیتا بر روی پورت، Set شود. یک بار که بایت در شیفت رجیستر Load شد ( و روی پینهای LCD Data) کد، رجیستر LCD(و فرمان) را توسط صفر و یک کردن پین LCDDat انتخاب می کند. زمانیکه پین LCDClk تغییر نمی کند، 74HC164 دیتا را در نظر نمی گیرد. زمانیکه RS یک می شود، کد LCD E را تغییر می دهد ( پین 5 پورت B)  و LCD دیتا را از Data BUS می خواند. LCD تا زمانیکه E clock یک می باشد دیتا را از Data BUS در نظر نمی گیرد.

 

 

AT90S2313 تمامی توانایی های SPI را ندارد، ولی تعدادی دیگر از میکروهای AVR این قابلیت را بطور کامل دارند. شما می توانید از پورت SPI برای ارتباط با این مدار استفاده کنید البته با تغییرات مناسب در کد برنامه.

 

دانلود کد برنامه