نرم افزار PonyProg یک نرم افزار ساده ولی قدرتمند می باشد. این نرم افزار دارای محیطی کاربر پسند بوده و قابل استفاده در سیستم عامل ویندوز و لینوکس می باشد. هدف این برنامه نوشتن و خواندن بر روی هر نوع دستگاه سریال می باشد. این نرم افزار باس I²C ، Microwire ، SPI و چیپهای ATMEL و PIC را پشتیبانی می نماید.

برنامه ریزی از طریق سخت افزار SI-Prog انجام می پذیرد. با ترکیب این نرم افزار و سخت افزار شما می توانید EEPROM را از طریق GSM و TV برنامه ریزی نمایید.

ویژگی ها:

- Support 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16 I²C Bus EEPROM
- Support 24C32, 24C64, 24C65, 24C128, 24C256, 24C512 I²C Bus EEPROM
- Auto detect 24XX EEPROM capacity
- Support 24C325 and 24C645 I²C Bus EEPROM
- Support Siemens SDE2516, SDE2526, SDA2546, SDA2586, SDA3546, SDA3586 EEPROM
- Support AT17C65, AT17C128, AT17C256, AT17C512, AT17C010 I²C Bus EEPROM
- Support Siemens SDE2506 EEPROM
- Detect the bank roll over capability of some old 24XX EEPROM
- Support AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535 Flash micro
- Support AT90S2323, AT90S2343, AT90S2333, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8535, AT90S8534
- Auto detect AVR microcontroller type
- Support the AVR microcontroller ATmega103, ATmega161, ATmega163, ATmega 323, ATmega128, ATmega8, ATmega16, ATmega64, ATmega32, ATmega162, ATmega169, ATmega8515, ATmega8535
- Support the AVR ATmega44, 88, 168, 164, 324, 644, 640,1280, 1281, 2560, 2561 (untested)
- Support the AVR AT90can32, 64, and 128 (untested)
- Support the AVR ATtiny12, ATtiny15, ATtiny26, ATtiny2313
- Support the AVR ATtiny13, 25, 45, 85, 261, 461, and 861 (untested)
- Read ATtiny12 and ATtiny15 Oscillator Calibration Byte
- Write lock bits to protect the AVR micro from reading
- Write both the Flash and EEPROM memory of the AVR micro at once
- Support the AT89S8252 and AT89S53 micro
- Support 93C06, 93C46, 93C56, 93C57, 93C66, 93C76, 93C86 Microwire EEPROM (C and LC series, the CS serie is not supported yet)
- Support 93C13 (as a 93C06) and 93C14 (as a 93C46) Microwire EEPROM
- Access microwire eeproms in either 8 and 16 bit organization
- Improved support PIC 16C84/16F84 micro
- Support PIC 16F873/874/876/877 and PIC 16F84A micro
- Support PIC 16F873A/874A/876A/877A and PIC 16F627/628 micro (untested)
- Support PIC 12C508/509 micro
- Support PIC 12C671/672 micro (untested)
- Support 25010, 25020, 25040 SPI EEPROM
- Support 25080, 25160, 25320, 25640, 25128, 25256 Big SPI EEPROM
- Support 25642 and 95640 Big SPI EEPROM
- Support NVM3060 eeprom
- Support MDA2061/MDA2062 eeprom
- Support X2444/X2445 eeprom
- Support S24H30 (untested)
- Read/Write Intel hex format file as well as raw binary file
- Read/Write Motorola S-record format file
- Read/Write CSM format file
- Features a custom E²P format file to store the EEPROM characteristics, an editable comment and memory content all together with CRC
- Enhanced buffer edit, text and hexadecimal
- Work with Windows95/98/ME and WindowsNT/2000/XP and Linux*
- Reload file button
- Fill buffer command
- Security bits editing for AVR, AT89S and PIC
- Serial number programming
- Script files for batch programming
- Improved speed with WinNT/2000/XP with a driver for direct I/O.
دانلود
رمز: www.porforoush.com